I Üldtingimused

1. Kasutamistingimused on allutatud Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.

2. Vaidluse tekkimisel ning juhul kui Kasutamistingimused ei sätesta tekkinud olukorra lahendamiseks vajalikku, lähtutakse seaduses sätestatust.

3.  Kaupmehe ja Kliendi vahelist õigussuhet ning Kaupmehe ja Kliendi vahelise ostu-müügi lepingu sõlmimist juhivad lisaks Kasutustingimustele ka EV-s kehtivad seadused, head äritavad ning Eesti Posti/Omniva, Itella/Smart Posti ja DPD hinnakirjad.

4. Kaupmehel on õigus teha muudatusi Kasutustingimustes ja/või Mia Miau kodulehel ühepoolselt etteteatamata, eeldusel, et klient on muutustest teadlik kasutades ning tutvudes kodulehel avaldatud informatsiooniga. Tehtud muudatused jõustuvad lehel http://www.miamiau.com  avaldamise hetkest ning ei kuulu vaidlustamisele.

5. Ostu sooritamisel loovutab Klient Kaupmehe kasutusse oma isikuandmed. Kaupmees kasutab Kliendi andmeid vaid e-poest  tehtud tellimuse täitmiseks ning töötleb Klientide andmeid kooskõlas seadusandluses kehtestatud normide ja piirangutega. Andmed ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele (va seaduses sätestatud juhul, korras ja mahus sh EV Maksu ja Tolliametile ning Politsei’le vastavasisulise päringu alusel).

6. Kaupmees edastab tarneteenuse osutajale selleks vajaminevad e-poe Kliendi andmed kauba kättetoimetamise eesmärgil.

7. Ostu sooritamisega annab Klient omapoolse nõusoleku ning kinnitab, et ta on tutvunud, läbi lugenud ning mõistnud Kasutustingimustes sätestatut.

8.  E-poest saavad ostu sooritada kõik Euroopa Liidu liikmesriikide elanikud.

II Ostu sooritamine ja tasumine

1.  Iga müügil oleva toote juures on nupp „Lisa ostukorvi“. Klikkides nimetatud nupule lisatakse toode kliendi personaalsesse ostukorvi.

2.  Klient saab Ostukorvis muuta (värv, kogus) ja kustutada Ostukorvis olevaid tooteid vastavalt oma soovile eeldusel, et teisi tooteid ei ole vahepeal ära ostetud. Kui Kaupmehel on põhjendatud kahtlus ostukorvi väärkasutamisest, on Kaupmehel õigus vabastada tooted.

3. Klient veendub enne ostu sooritamist suuruse sobivuses vastavalt toote kirjeldusele.

4.  Kui kõik meelepärased tooted on ostukorvis, alustab klient toodete ostmist, vajutades vastavale lingile, misjärel tuleb kliendil sisestada oma ees-ja perekonna nimi, kättetoimetamise aadress, telefoni number, e-posti aadress ning sobiv kättetoimetamise viis- Itella/SmartPost pakiautomaat, Omniva pakiautomaat või Tähtmaksikiri.

5.  Klient veendub sisestatud andmete õigsuses ning kinnitab tellimuse.

6.  Peale tellimuse kinnitamist Kliendi poolt väljastatakse Kliendile e-arve kliendi poolt märgitud e-posti aadressile.  Arvele on märgitud tellitud kaubad, nende maksumus ning valitud kättetoimetamise viis. Arvele on märgitud ka kliendi või kauba saaja postiaadress. Arve vastavus tellitule ning korrektne postiaadress tuleb kontrollida enne arve tasumist. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata (sh allahindlus või kättetoimetamise viisi valimine).

7. KLiendile esitatud arve tuleb tasuda hiljemalt sellele märgitud kuupäevaks. Selleks kuupäevaks tasumata arvel olevad tooted vabastatakse broneeringust ja müüakse teistele soovijatele.